Aktualności

data dodania : 02-04-2019

zobacz wszystkie aktualności »

Sprzedaż środków transportu - kwiecień 2019

Sprzedaż środków transportu - kwiecień 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania n/w środki transportu:

1. Ciągnik rolniczy Ursus, typ C-360, nr podwozia 558849, nr rejestracyjny DJ 9013, rok prod. 1985.
2. Przyczepy Awrol, typ D-734, nr podwozia 4720, nr rejestracyjny JGD 7399, rok prod. 1997.
3. Przyczepy Sanok, typ D-732/3, nr podwozia 19206, nr rejestracyjny JGD 8306, rok prod. 1985.
4. Agregatu sprężarkowego, typ WD-53, nr podwozia 4899, rok prod. 1996

Pojazdy można oglądać w siedzibie Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji, ul. Lwówecka, 58-500 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00 w okresie od 01.04.2019r. do 08.04.2019r.

Bliższych informacji udziela Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji
Pani Agnieszka Hacia tel. 504 039 912

Oferty cenowe na pojazd prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 13.00

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup pojazdu marki … (należy wpisać markę pojazdu)…
Nie otwierać przed dniem: 08.04.2019 r. do godz. 13.00