Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Internetowe Biuro Obsługi

 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

IBO jest aplikacją internetową, która umożliwia otrzymywanie faktur za wodę i ścieki w formie elektronicznej e-faktura oraz dostęp do informacji istotnych dla odbiorcy naszych usług, w tym:

 • podglądu faktur, wystawionych od dnia następnego po aktywacji konta
 • historii wpłat, z tolerancją 3-5 dni od dnia przelewu
 • kontroli rozrachunków, związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków
 • przeglądu historii wskazań wodomierza
 • przekazywania odczytów
 • analizy zużycia wody, odprowadzanych ścieków
 • weryfikowania danych ewidencyjnych
 • przesyłania i otrzymywania wiadomości o awariach, przerwach w dostawie wody.

UWAGA: Faktury wysyłane są na powiązany z Państwa kontem adres e-mail. W przypadku nieotrzymania faktury proszę sprawdzić folder SPAM.

Rejestracji dokonać można bezpośrednio na stronie IBO. Warunkiem jest posiadanie faktury na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja konta.

Możliwa jest również rejestracja w tradycyjny sposób w tym celu należy zapoznać się z „Formularzem akceptacji” zamieszczonym poniżej niniejszej informacji, a następnie:

- złożyć podpisany egzemplarz w siedzibie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. przy Pl. Piastowskim 21 lub przekazać odczytywaczowi wodomierzy

lub

- pobrać „Formularz akceptacji” ze strony internetowej i po wypełnieniu przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: ibo@wodnik.net.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt - tel.: 75 73 03 580 lub e-mail: ibo@wodnik.net.pl


Aby wypełnić i zapisać formularz na dysku można użyć poniższych sposobów:

 1.  Za pomocą programu Adobe Reader do pobrania pod adresem: 
  https://get.adobe.com/pl/reader/
 2. Jeżeli mamy tylko możliwość wypełnienia formularza to można skorzystać z systemowej wirtualnej drukarki Microsoft XPS Document Writer. Po wypełnieniu formularza należy wybrać polecenie drukuj i wskazać drukarkę Microsoft XPS Document Writer po pojawieniu się okienka kliknąć zapisz.
  Zapisać plik w formacie xps.
 3. Trzeci sposób analogicznie jak drugi tylko przy użyciu wirtualnej drukarki PDFCreator do pobrania pod tym adresem
  http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable
  Zapisać plik w formacie pdf.


Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi


Klauzula informacyjna RODO - użytkowników Internetowego Biura Obsługi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 21.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” jest możliwy pod numerem tel. 75 73 03 555 lub adresem email iod@wodnik.net.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. posiadamy Pani/Pana imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 9. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w chwili podpisania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz „Formularz – akceptacja udostępnia e-faktur”
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.