Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Taryfa

Informacja dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 26.05.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze pozostaje w trakcie procedury zatwierdzania nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z organem regulacyjnym – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do czasu wprowadzenia nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, na terenie miasta Jelenia Góra obowiązują dotychczasowe taryfy, zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.).

Informacja o zatwierdzeniu nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, zostanie ogłoszona przez organ regulacyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto nowa taryfa zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jelenia Góra, na stronie internetowej PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz udostępniona w biurze obsługi klienta w siedzibie Spółki.

Nowe taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób opisany powyżej.


Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.124.2018.PK z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data publikacji na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 18 maja 2018 r.) zatwierdzającą ustalone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra na okres 3 lat oraz postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.RET.070.124.2018.PK z dnia 6 marca 2019 r., obowiązują od 26 maja 2018 roku niżej wymienione ceny i stawki opłat. Zgodnie z art. 24g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.

WNIOSEK TARYFOWY 11.06.2018 - 10.06.2021

TABELA 1. WYSOKOŚĆ CENY ZA 1m3 DOSTARCZONEJ WODY I OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Zbiorowe zaopatrzenie w wode
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
wartość jednostkowa w zł netto wartość jednostkowa w zł brutto wartość jednostkowa w zł netto wartość jednostkowa w zł brutto wartość jednostkowa w zł netto wartość jednostkowa w zł brutto
1 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,52 4,88 4,79 5,17 5,19 5,61
2 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 2,32 2,51 2,41 2,60 2,54 2,74
3 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,04 9,76 9,58 10,35 10,38 11,21
4 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,64 5,01 4,82 5,21 5,09 5,50
5 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 12,73 13,75 13,03 14,07 13,41 14,48
6 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 10,53 11,37 10,65 11,50 10,76 11,62
7 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 17,25 18,63 17,82 19,25 18,60 20,09
8 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 12,85 13,88 13,06 14,10 13,31 14,37
9 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 11,77 12,71 12,05 13,01 12,37 13,36
10 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,57 10,34 9,67 10,44 9,72 10,50
11 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 15,34 16,57 15,85 17,12 16,51 17,83
12 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 10,94 11,82 11,09 11,98 11,22 12,12
13 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,52 4,88 4,79 5,17 5,19 5,61
14 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 2,32 2,51 2,41 2,60 2,54 2,74
15 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,04 9,76 9,58 10,35 10,38 11,21
16 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,64 5,01 4,82 5,21 5,09 5,50
17 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 12,73 13,75 13,03 14,07 13,41 14,48
18 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 10,53 11,37 10,65 11,50 10,76 11,62
19 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 17,25 18,63 17,82 19,25 18,60 20,09
20 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 12,85 13,88 13,06 14,10 13,31 14,37
21 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 11,77 12,71 12,05 13,01 12,37 13,36
22 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,57 10,34 9,67 10,44 9,72 10,50
23 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 15,34 16,57 15,85 17,12 16,51 17,83
24 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 10,94 11,82 11,09 11,98 11,22 12,12
25 Cena w zł/m3 6,40 6,91 6,60 7,13 6,81 7,35
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c   20 812,26      22 477,24      21 543,23      23 266,69      22 754,92      24 575,31   

 

TABELA 2. WYSOKOŚĆ CENY ZA 1m3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW I OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Zbiorowe odprowadzanie ścieków
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
wartość jednostkowa w zł netto wartość jednostkowa w zł brutto wartość jednostkowa w zł netto wartość jednostkowa w zł brutto wartość jednostkowa w zł netto wartość jednostkowa w zł brutto
1 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,52 4,88 4,81 5,19 5,19 5,61
2 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 2,32 2,51 2,42 2,61 2,55 2,75
3 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,04 9,76 9,62 10,39 10,38 11,21
4 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,64 5,01 4,84 5,23 5,09 5,5
5 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 13,13 14,18 19,25 20,79 21,87 23,62
6 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 10,93 11,80 16,86 18,21 19,23 20,77
7 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 17,66 19,07 24,05 25,97 27,07 29,24
8 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 13,26 14,32 19,27 20,81 21,78 23,52
9 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 12,18 13,15 18,25 19,71 20,83 22,5
10 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,98 10,78 15,86 17,13 18,19 19,65
11 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 15,75 17,01 22,07 23,84 24,98 26,98
12 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 11,35 12,26 17,29 18,67 19,69 21,27
13 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,52 4,88 4,81 5,19 5,19 5,61
14 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 2,32 2,51 2,42 2,61 2,55 2,75
15 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,04 9,76 9,62 10,39 10,38 11,21
16 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 4,64 5,01 4,84 5,23 5,09 5,5
17 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 13,13 14,18 19,25 20,79 21,87 23,62
18 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 10,93 11,80 16,86 18,21 19,23 20,77
19 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 17,66 19,07 24,05 25,97 27,07 29,24
20 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 13,26 14,32 19,27 20,81 21,78 23,52
21 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 12,18 13,15 18,25 19,71 20,83 22,5
22 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 9,98 10,78 15,86 17,13 18,19 19,65
23 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 15,75 17,01 22,07 23,84 24,98 26,98
24 Cena w zł/m3 6,52 7,04 6,73 7,27 6,97 7,53
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c 11,35 12,26 17,29 18,67 19,69 21,27

 

Na dzień ogłoszenia taryf stawka podatku VAT dla wyżej wymienionych usług wynosi 8%. Zgodnie z art. 24h ust. 1 ww. Ustawy „W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki opłat wskazane w taryfie mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku”.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwadzieścia pięć taryfowych grup odbiorców usług:

1 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
2 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
3 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
4 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
5 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie
do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
6 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
7 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
8 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
9 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
10 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
11 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
12 grupę taryfową – obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
13 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
14 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
15 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
16 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
17 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
18 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
19 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
20 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
21 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
22 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
23 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
21 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług, (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
25 grupę taryfową – obejmującą wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, rozliczaną poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym, którą obciążana jest Gmina (Miasto) Jelenia Góra.

Do grupy 7 zalicza się ogródki działkowe rozliczne za pośrednictwem metody tradycyjnej (faktura papierowa), a do grupy 8 ogródki działkowe rozliczane za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).
Do grupy 7 zalicza się również Gminę (Miasto) Jelenia Góra rozliczaną za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann, kurtyn zraszających oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Zgodnie z Art.22 ww. Ustawy Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:

  • wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
  • wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
  • wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwadzieścia cztery taryfowe grupy odbiorców usług:

1 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
2 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
3 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
4 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
5 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
6 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
7 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
8 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
9 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
10 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
11 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
12 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
13 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
14 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
15 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
16 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
17 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
18 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
19 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
20 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
21 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.
22 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.
23 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
24 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.

W przypadku, gdy odbiorca usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i/lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków, zdecyduje się na zmianę metody rozliczania z faktury papierowej na e-fakturę lub z e-faktury na fakturę papierową, zmiana grupy taryfowej nastąpi od kolejnego okresu rozliczeniowego.

W poniższej tabeli podano przykładowy sposób obliczenia ceny netto ścieków przemysłowych. Odbiorca ze względu na największe przekroczenie parametru – azot amonowy – zapłaci za 1m3 dostarczonych ścieków kwotę 22,82 zł netto plus należny podatek VAT. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na dzień ogłoszenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym, ich oczyszczanie i odprowadzanie, sklasyfikowana jest jako „usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%.

Wartości wskaźników zanieczyszczenia: zawiesina ogólna, CHZT-Cr, BZT5, fosfor ogólny – zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. Ustaw nr 136 poz. 964 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).

W polu oznaczonym kolorem szarym wpisano wartości parametrów ścieków przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Jako cenę końcową 1m3 ścieków odprowadzanych przez danego dostawcę przyjmuje się cenę dla parametru, którego przekroczenie jest najwyższe. Procedura taka obowiązuje przy ustalaniu opłat za usługi wodne. W polu oznaczonym kolorem szarym wpisano wartości parametrów ścieków według analizy indywidualnej dla dostawcy ścieków przemysłowych.

Przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w rubryce „NDS” daje Przedsiębiorstwu uprawnienie do odmowy przyjęcia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

TABELA 3. PROCEDURA OBLICZANIA CENNY NETTO 1m3 ŚCIEKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA POJEDYNCZEGO PRZYKŁADU (KATEGORIA II)

PARAMETR    KATEGORIA   I     KATEGORIA   II  NDS
wartość przekrocz.
do kat.I
cena
bazowa
cena 
końcowa
wartość przekrocz.
do kat.I
cena
bazowa
cena 
końcowa
wartość
mg/l % zł / m3 zł / m3 mg/l % zł / m3 zł / m3 mg/l
Odczyn 6,5-8,5 0,00 6,52 6,52 8,43 0,00 6,52 6,52 6,5-9,5
Zawiesiny og. 350,0 0,00 6,52 6,52 612,0 74,86 6,52 11,40 475,0
CHZT - Cr 550,0 0,00 6,52 6,52 1067,0 94,00 6,52 12,65 900,0
BZT 5 220,0 0,00 6,52 6,52 560,0 154,55 6,52 16,60 450,0
Fosfor ogólny 7,00 0,00 6,52 6,52 13,50 92,86 6,52 12,57 10,0
Azot amonowy 30,0 0,00 6,52 6,52 105,00 250,00 6,52 22,82 200,0
Azot azotynowy 4,00 0,00 6,52 6,52 0,26 0,00 6,52 6,52 10,0
Cynk 1,50 0,00 6,52 6,52 0,57 0,00 6,52 6,52 5,0
Ekstrakt eter. 70,00 0,00 6,52 6,52 17,10 0,00 6,52 6,52 100,0
Miedź 0,30 0,00 6,52 6,52 0,10 0,00 6,52 6,52 1,00
ASPC 6,00 0,00 6,52 6,52 6,30 5,00 6,52 6,85 15,0
    0,00   6,52   250,00   22,82  

 

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.