Najnowsza aktualność :

Sprzedaż środków transportu - kwiecień 2019
Sprzedaż środków transportu - kwiecień 2019 02-04-2019

Sprzedaż środków transportu - kwiecień 2019 »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania n/w środki transportu: 1. Ciągnik rolniczy Ursus, typ C-360, nr podwozia 558849, nr rejestracyjny DJ 9013, rok prod. 1985. 2. Przyczepy Awrol, typ D-734, nr podwozia 4720, nr rejestracyjny JGD 7399, rok prod. 1997. 3. Przyczepy Sanok, typ D-732/3, nr podwozia 19206, nr rejestracyjny JGD 8306, rok prod. 1985. 4. Agregatu sprężarkowego, typ WD-53, nr podwozia 4899, rok prod. 1996 Pojazdy można oglądać w siedzibie Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji, ul. Lwówecka, 58-500 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00 w okresie od 01.04.2019r. do 08.04.2019r. Bliższych informacji udziela Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Pani Agnieszka Hacia tel. 504 039 912 Oferty cenowe na pojazd prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 13.00 Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, Oferta na zakup pojazdu marki … (należy wpisać markę pojazdu)… Nie otwierać przed dniem: 08.04.2019 r. do godz. 13.00

Pozostałe aktualności :

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Karola Miarki 25-02-2019

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Karola Miarki »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki (działka nr 515/106, AM 8, obręb 0020 Jelenia Góra 3), o powierzchni 2 990 m2, objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00096208/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej...
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Sudeckiej 25-02-2019

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Sudeckiej »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej (działki nr 39/3 (296 m2), 43/1 (267 m2), 43/4 (42 m2), 44 (409 m2), AM 58, obręb 0028NE Jelenia Góra), o łącznej powierzchni 1 014 m2, objętej Księgą Wieczystą nr...
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Krótkiej/Mrocznej 25-02-2019

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Krótkiej/Mrocznej »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej/Mrocznej (działki nr 54/29 (138 m2), 54/38 (8 m2), 54/51 (66 m2), 54/53 (46 m2), 54/56 (148 m2), 54/57 (201 m2), AM 58, obręb 0028NE Jelenia Góra), o łącznej...
Parametry jakości wody - II półrocze 2018 roku 14-01-2019

Parametry jakości wody - II półrocze 2018 roku »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. informuje o publikacji wyników badań przeglądowych jakości wody za II półrocze 2018 r., z którymi można zapoznać się pod poniższym adresem:   http://www.wodnik.net.pl/pl/parametry-jakosci-wody