Zadania w ramach Programu

W ramach Programu "Cykl życia wody" realizowano następujące zadania:

I.I. Ścieżka dydaktyczna - Zakład Uzdatniania Wody "Sosnówka"

I.II. Ścieżka dydaktyczna - Miejska Oczyszczalnia Ścieków

II. Konkurs plastyczny

III. Film edukacyjny