Wprowadzenie ISO

Jednym z podstawowych elementów rozwoju P.W. i K. „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, wpisanym w Strategię Rozwoju Spółki na lata 2009 – 2015, jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Spółce rozpoczęło się od 01września 2009 r. z pomocą firmy konsultingowej DJB z Łodzi. Konsultacje prowadził Prezes firmy DJB Pan mgr inż. Grzegorz Pakuła.

Zarząd Spółki zdefiniował i ogłosił „Politykę jakości i środowiska”, zatwierdził do stosowania „Księgę Zarządzania Jakością i Środowiskiem” oraz procedury wymagane przez normy ISO 9001 i ISO 14001, a także dokumenty wynikające z procesów realizowanych przez Spółkę.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 403/1/2010 Prezes Zarządu wprowadził stosowanie w Przedsiębiorstwie od dnia 1.02.2010 r. Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Po przeprowadzeniu auditów wewnętrznych sprawdzających i dokonaniu przeglądu zarządzania, Prezes Zarządu podjął decyzję o gotowości Spółki „WODNIK” do certyfikacji.

W wyniku przeprowadzonego dwuetapowego auditu certyfikującego przez firmę zewnętrzną TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zespół Auditorów pozytywnie ocenił wdrożenie i stosowanie w Spółce „WODNIK” Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.
Zespół Auditorów w składzie :
1. mgr inż. Andrzej Kostrzewa - auditor wiodący ISO 9001, kierownik zespołu auditorów,
2. dr inż. Danuta Kasprzak - auditor wiodący ISO 14001,
3. inż. Michał Stepień – auditor wiodący ISO 9001,
4. dr inż. Dariusz Latawiec – ekspert systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
5. mgr inż. Jacek Gołąb – ekspert systemu zarządzania środowiskowego,

wystąpił do Dyrektora Działu Certyfikacji Systemów TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. o przyznanie Spółce „WODNIK” Certyfikatów wdrożenia i stosowania Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Sięgając po nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem opierające się na wymagających kryteriach jakości i środowiska kierowaliśmy się nie tylko udoskonalaniem sprawnego systemu zarządzania wg ww. norm, ale przede wszystkim, z myślą o mieszkańcach Jeleniej Góry, którzy korzystając z usług naszej Spółki muszą mieć pewność, że piją dobrą i zdrową wodę, a jakość oferowanych usług jest coraz lepsza.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, uzyskanie Certyfikatów jest dowodem jego stosowania oraz ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki. Jest to potwierdzenie rozwoju Spółki „WODNIK” zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami i normami.