Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

 • 994
  Telefon alarmowy Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego - "Rozmowy są nagrywane"
   
 • 75-73-03-501 , fax 75-73-03-516
  Sekretariat, Pl. Piastowski 21
   
 • 75-73-03-592 lub 504-039-841
  Dyspozytornia - Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne, ul. Ceglana 7
   
 • 75-73-03-538
  Wydział eksploatacyjny, Ul. Ceglana 7
   
 • 75-73-03-523, 75-73-03-536
  ZUW SOSNÓWKA  ul. Wróblewskiego 101,
   
 • 75-73-03-541
  Laboratorium, ul. Wróblewskiego 101
   
 • tel/fax 75 73-03-543 
  Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Laboratorium Ścieków, ul. Lwówecka
   
 • 75-73-03-547, fax 75-73-03-599
  Dział Serwisu Technicznego, Ul. Ceglana 7
   
 • 75-73-03-549
  Dział Gospodarki Materiałowej, Ul. Ceglana 7
   
 • 75-73-03-573
  Specjalista ds. BHP i PPoż., Ul. Ceglana 7
   
 • 75-73-03-535
  Dział Automatyki i Energetyki, Ul. Ceglana 7
   
 • 75-73-03-532, 75-73-03-533, 75-73-03-534 
  Dział Wodomierzy, Ul. Ceglana 7 
   
 • 75-73-03-500 lub 75-73-03-526
  Biuro Obsługi Klienta, Pl. Piastowski 21
   
 • 75-73-03-518
  Dział Organizacyjno-Prawny, Pl. Piastowski 21
   
 • 75-73-03-522
  Kadry, Pl. Piastowski 21
   
 • 75-73-03-510
  Jednostka Realizująca Projekt, Pl. Piastowski 21
   
 • 75-73-03-575
  Dział Kontrolingu i Budżetowania, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-571
  Kontrola Wewnętrzna, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-550
  Dział Informatyki, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-588 lub 75-73-03-563
  Dział Inwestycji i Rozwoju, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-569
  Dział Rozliczeń, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-567
  Dział Finansowo-Księgowy, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-568
  Dział Windykacji, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-595
  Pełnomocnik Zarządu ds. ISO, Pl. Piastowski 12
   
 • 75-73-03-587
  Dział Administracyjno-Gospodarczy, Pl. Piastowski 12