Realizacja Programu

W dniu 06.10.2012 r. w ramach V Dnia Otwartego PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżek dydaktycznych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Od dnia 09.10.2012 r. do 15.11.2012 r. realizowany był program odwiedzin w obiektach Spółki oraz prelekcje o charakterze edukacyjno-ekologicznym dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra. Uczniowie oprócz zapoznania się z procesami technologicznymi uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, mieli możliwość obejrzeć film, w którym poruszona została tematyka racjonalnego wykorzystania wody w życiu codziennym oraz zachowaniach, które mają wpływ na pracę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto w filmie pokazano usytuowanie człowieka w cyklu życia wody i co jest w stanie  robić, aby ten cykl w miarę możliwości nie uległ zakłóceniu.