Polityka Jakości i Środowiska

Zamierzeniem P.W. i K. „WODNIK” Spółka z o.o., zgodnie z decyzją Zarządu, jest jego rozwój poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania, jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 i środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005.

Politykę jakości i środowiska będziemy urzeczywistniać poprzez:

1. Nieustające doskonalenie funkcjonowania i skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem
2. Minimalizowanie wpływu znaczących czynników działalności Spółki na środowisko naturalne
3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i świadomości pracowników Spółki
4. Podnoszenie satysfakcji Klientów poprzez sprawne i niezawodne realizowanie zadań
w sferze gospodarki wodno - ściekowej
5. Dbałość o interes mieszkańców, wyrażająca się w kształtowaniu kosztów na niezbędnym poziomie i wysokiej jakości świadczonych usług

Zarząd Spółki zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Znajomość polityki jakości i środowiska oraz zasad jej funkcjonowania w naszej Spółce jest obowiązkiem każdego pracownika.

 


Prezes Zarządu
Wojciech Jastrzębski


Jelenia Góra 01.02.2010 r.