Prezentacje

Poniżej znajdują się pliki związane z Projektem pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra" nr POIS.01.01.00-00-198/09 dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.