Parametry Jakości Wody

Poniżej przentujemy parametry jakości wody pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra.

Nazwa parametru
Jednostka
Dopuszczalne zakresy wartości *
Ujęcia
średnia wartość 
uzyskana w II półroczu 2018
Grabarów
Sosnówka
Leśniczówka
Kamienna
Wieża
stężenie jonów wodoru1
pH
6,5 - 9,5 
6,9
7,3
6,6
6,3
 przewodność
 μS/cm
2500 
316,3
113,6
41,2
42,2
amonowy jon
 mg NH4/I
0,5 
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
azotany
 mg NO3/I
50 
4,87
<1,00
<1,00
<1,00
 azotyny
 mg NO2/I 
0,5 
<0,003
0,003
<0,003
<0,003
żelazo
 μg / I
200 
13,8
47
29
152
mangan
 μg / I
50 
38
9
8
13
Twardość 2
 mgCaCO3/I
60 - 500 
98,2
28,8
8,5
7,0
 mmol/I
0,6 - 5
1,0
0,3
0,09
0,07

 

* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).

 1 W związku z działaniami prowadzonymi w strefie zaopatrzenia ujęć górskich, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzyskało zgodę na korzystanie z ujęcia Wieża Kamienna.

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku
uzupełniania minimalnej zawartości

Obszary zasilania w wodę miasta Jelenia Góra z poszczególnych ujęć:


 

Parametry jakości wody - I półrocze 2015 roku Parametry jakości wody - I półrocze 2015 roku »
format : pdf [ 137.34 kB ]
woda, wskaźniki, normy, twardość, Jelenia Góra
Parametry Jakości Wody Parametry Jakości Wody »
format : pdf [ 84.06 kB ]