Kontakt z Jednostką Realizującą Projekt

 

Siedziba Jednostki Realizującej Projekt:

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
w nowym budynku PWiK „WODNIK” Spółka z o.o.,

Zespół Jednostki Realizującej Projekt:

Kontakt:

1. Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka – Kierownik JRP;
tel
.: 757 303 530

2. Natalia Gościniak-Garkowienko  Specjalista ds. administracyjnej i prawnej obsługi projektu;
tel./fax: 757 303 510

3. Jacek Biełajew  Specjalista ds. przetargów i nadzoru nad realizacją kontraktów;
tel
.: 757 303 517

4. Mirosława Dzika  Specjalisty  ds. ekonomiczno-finansowych;
tel.: 757 303 525.