Kontakt z Jednostką Realizującą Projekt

Siedziba Jednostki Realizującej Projekt:

 

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
w nowym budynku PWiK „WODNIK” Spółka z o.o.,

 

Zespół Jednostki Realizującej Projekt:

Kontakt:

1. Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka – Kierownik JRP;
tel: 75 730 35 30

m.kazmierkiewicz@wodnik.net.pl

2. Jadwiga Podlaska-Gaj – Zastępca Kierownika JRP,
tel: 75 730 35 11

jrp.biuro@wodnik.net.pl

3. Natalia Gościniak-Garkowienko – Specjalista ds. administracyjnej i prawnej obsługi projektu;
tel/fax: 75 730 35 10

natalia.gosciniak@wodnik.net.pl

4. Magda Jaskółowska - Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i działań Informacyjnych;
tel: 75 730 35 06
magda.jaskolowska@wodnik.net.pl

5. Jacek Biełajew- Specjalista ds. przetargów i nadzoru nad realizacją kontraktów;
tel: 75 730 35 17
jacek.bielajew@wodnik.net.pl