IBO

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi - Zapraszamy

 Internetowe Biuro Obsługi Klienta jest aplikacją internetową, która umożliwia otrzymywanie faktur za wodę i ścieki w formie elektronicznej e-faktura oraz dostęp do informacji istotnych dla odbiorcy naszych usług, w tym:
- podglądu faktur, wystawionych od dnia następnego po aktywacji konta
- historii wpłat, z tolerancją 3-5 dni od dnia przelewu
- kontroli rozrachunków, związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków
- przeglądu historii wskazań wodomierza
- przekazywania odczytów
- analizy zużycia wody, odprowadzanych ścieków
- weryfikowania danych ewidencyjnych
- przesyłania i otrzymywania wiadomości o awariach, przerwach w dostawie wody

Aby utworzyć konto w I-BOK i otrzymywać e-faktury należy zapoznać się z „Formularzem akceptacji” zamieszczonym poniżej niniejszej informacji, a następnie:
- złożyć podpisany egzemplarz w siedzibie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. przy Pl. Piastowskim 21 lub przekazać odczytywaczowi wodomierzy

lub
- pobrać „Formularz akceptacji” ze strony internetowej i po wypełnieniu przesłać w formie elektronicznej na podany niżej adres e-mail

Aby wypełnić i zapisać formularz na dysku można użyć poniższych sposobów:

1. Za pomocą programu Adobe Reader 
do pobrania pod adresem:
https://get.adobe.com/pl/reader/

2. Jeżeli mamy tylko możliwość wypełnienia formularza to można skorzystać z systemowej wirtualnej drukarki Microsoft XPS Document Writer. Po wypełnieniu formularza należy wybrać polecenie drukuj i wskazać drukarkę Microsoft XPS Document Writer po pojawieniu się okienka kliknąć zapisz. Zapisać plik w formacie xps.

3. Trzeci sposób analogicznie jak drugi tylko przy użyciu wirtualnej drukarki PDFCreator do pobrania pod tym adresem
http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable
Zapisać plik w formacie pdf.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

tel. 75 73 03 580
e-mail: ibo@wodnik.net.pl

 

Informacje Informacje »
format : pdf [ 443.18 kB ]