Dofinansowanie ISO 14001

Projekt nr POIS.04.01.00-00-006/11.

W wyniku złożonego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o dofinansowanie projektu pn. „Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.” , działanie 4.1 „Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14 572,00 zł