W dniu 29 grudnia 2017 r. kasa nieczynna 13-12-2017

W dniu 29 grudnia 2017 r. kasa nieczynna »
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 29.12.2017 r. kasa nr 1 przy Placu Piastowskim 12 będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji. Za utrudnienia przepraszamy.
W dniu 27 grudnia 2017 r. kasy i biura nieczynne 13-12-2017

W dniu 27 grudnia 2017 r. kasy i biura nieczynne »
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. informuje, że dzień 27.12.2017 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki. W związku z powyższym nieczynne będą biura Spółki zlokalizowane przy Pl. Piastowskim 12 i 21 (tj. m.in. Kasa, Biuro Obsługi Klienta, Windykacja czy Sekretariat) i Ceglanej 7 (Wodomierze)....
Przedłużenie obowiązujących taryf do dnia 10.06.2018 r. 05-12-2017

Przedłużenie obowiązujących taryf do dnia 10.06.2018 r. »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) ogłasza przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za...
Informacja na temat jakości wody 23-11-2017

Informacja na temat jakości wody »
Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje: 1. Przeprowadzono wstępny monitoring substancji promieniotwórczych we wszystkich czynnych...
Ogłoszenie - zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze 17-11-2017

Ogłoszenie - zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze »
O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze, działki nr 54/29 (138m2),54/38 (8m2), 54/51( 66m2), 54/53 (46m2), 54/56 (148m2), 54/57 (201m2) AM 58, obręb 0028NE...