Informacja na temat jakości wody 23-11-2017

Informacja na temat jakości wody »
Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje: 1. Przeprowadzono wstępny monitoring substancji promieniotwórczych we wszystkich czynnych...
Ogłoszenie - zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze 17-11-2017

Ogłoszenie - zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze »
O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze, działki nr 54/29 (138m2),54/38 (8m2), 54/51( 66m2), 54/53 (46m2), 54/56 (148m2), 54/57 (201m2) AM 58, obręb 0028NE...
Ogłoszenie -  zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze 17-11-2017

Ogłoszenie - zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze »
O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze, działki nr 39/3 (296m2),43/1 (267m2),43/4 (42m2),44 (409m2) AM 58, obręb 0028 Jelenia Góra, łączna pow. 1014m2 (objętej...
Ogłoszenie - zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze 17-11-2017

Ogłoszenie - zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze »
O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze, działki nr 515/106, AM 8, obręb 0020 Jelenia Góra 3, pow. 2 990m2 (objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00096208/5...
Ogłoszenie - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki 10-10-2017

Ogłoszenie - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki »
OGŁOSZENIE Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 z a p r a s z a uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania...