Formularz kontaktowy nieaktywny 08-06-2018

Formularz kontaktowy nieaktywny »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) została zawieszona możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej...
Informacja na temat jakości wody - maj 2018 07-06-2018

Informacja na temat jakości wody - maj 2018 »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o w Jelenia Górze, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, informuje, że: 1. Wartość parametryczna radonu w wodzie produkowanej przez Zakład Produkcji Wody „Grabarów” wynosi...
Ogłoszenie o pracę na stanowisko - pracownik służb finansowo-księgowych 01-06-2018

Ogłoszenie o pracę na stanowisko - pracownik służb finansowo-księgowych »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" informuje o naborze na wolne stanowisko - pracownik służb finansowo-księgowych. Treść ogłoszenia w załączniku poniżej. 
Taryfy zaczną obowiązywać od dnia 26 maja 2018 r. 18-05-2018

Taryfy zaczną obowiązywać od dnia 26 maja 2018 r. »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RET.070.124.2018.PK zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Jelenia Góra wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo...
Wyjaśnienie: wysokość opłat za opłaty stałe 17-05-2018

Wyjaśnienie: wysokość opłat za opłaty stałe »
W związku z pojawiającymi się różnymi informacjami dotyczącymi opłat, które odprowadzamy do Wód Polskich, informujemy: Do końca 2017r. uiszczaliśmy tak zwaną „opłatę środowiskowę” do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za rok 2017 wyniosła ona łącznie: 620 449,38 zł (w tym ścieki - 156 847,69 zł  i woda -...