Ogłoszenie o pracę na stanowisko - pracownik służb finansowo-księgowych 01-06-2018

Ogłoszenie o pracę na stanowisko - pracownik służb finansowo-księgowych »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" informuje o naborze na wolne stanowisko - pracownik służb finansowo-księgowych. Treść ogłoszenia w załączniku poniżej. 
Taryfy zaczną obowiązywać od dnia 26 maja 2018 r. 18-05-2018

Taryfy zaczną obowiązywać od dnia 26 maja 2018 r. »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RET.070.124.2018.PK zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Jelenia Góra wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo...
Wyjaśnienie: wysokość opłat za opłaty stałe 17-05-2018

Wyjaśnienie: wysokość opłat za opłaty stałe »
W związku z pojawiającymi się różnymi informacjami dotyczącymi opłat, które odprowadzamy do Wód Polskich, informujemy: Do końca 2017r. uiszczaliśmy tak zwaną „opłatę środowiskowę” do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za rok 2017 wyniosła ona łącznie: 620 449,38 zł (w tym ścieki - 156 847,69 zł  i woda -...
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie miasta Jelenia Góra 27-04-2018

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie miasta Jelenia Góra »
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na: 1) zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze, działki nr 515/106, AM 8, obręb 0020 Jelenia Góra 3, pow. 2 990m2 (objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00096208/5 prowadzoną przez Sąd...
30 marca 2018 skrócony czas pracy kasy 23-03-2018

30 marca 2018 skrócony czas pracy kasy »
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 30.03.2018 r. kasa nr 1 przy Placu Piastowskim 12 będzie czynna jedynie do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.