Wsparcie finansowe WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycję w rejonie ul. W. Pola 03-03-2016

Wsparcie finansowe WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycję w rejonie ul. W. Pola »
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODNIK" Sp. z o. o. w JELENIEJ GÓRZE    PROJEKT NR/01/OW/15 PN."PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE ULIC WINCENTEGO POLA, CHŁOPSKIEJ, LOTNICTWA, PODGÓRNEJ I HALERCZYKÓW" o wartości 9 283 925,26 zł został zrealizowany...
Zgłaszanie zadań do WPRiM-u na lata 2017-2022 24-02-2016

Zgłaszanie zadań do WPRiM-u na lata 2017-2022 »
KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że przystępuje do opracowania Projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022.  W związku z powyższym prosimy mieszkańców Jeleniej Góry i innych...
E-faktura krok po kroku – to się opłaca 12-02-2016

E-faktura krok po kroku – to się opłaca »
Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. Jak zrobić to w sposób najprostszy? Oto instrukcja „krok po kroku”: 1. Wchodzimy na stronę internetową: http://www.wodnik.net.pl/pl/ibo 2. Pobieramy formularz akceptacji i wypełniamy go. 3. Wypełniony formularz wysyłamy na...
Ogłoszenie - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 11-02-2016

Ogłoszenie - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »
  Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jelenia Góra od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...
Koszty składowe stawki opłaty abonamentowej w okresie od 1.03.2015 r. do 29.02.2016 r. 09-02-2016

Koszty składowe stawki opłaty abonamentowej w okresie od 1.03.2015 r. do 29.02.2016 r. »
W okresie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku, przy rozliczeniach za dostawę wody obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa obejmująca: • Cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, • Stawkę opłaty abonamentowej. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa określająca: • Cenę netto...