Ogłoszenie - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 11-02-2016

Ogłoszenie - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »
  Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jelenia Góra od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...
Koszty składowe stawki opłaty abonamentowej w okresie od 1.03.2015 r. do 29.02.2016 r. 09-02-2016

Koszty składowe stawki opłaty abonamentowej w okresie od 1.03.2015 r. do 29.02.2016 r. »
W okresie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku, przy rozliczeniach za dostawę wody obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa obejmująca: • Cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, • Stawkę opłaty abonamentowej. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa określająca: • Cenę netto...
Wyniki monitoringu przeglądowego wody 01-02-2016

Wyniki monitoringu przeglądowego wody »
Poniżej w załączeniu prezentujemy wyniki monitroingu przeglądowego wody wykonany na rzecz PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
Zabezpieczenie instalacji wodociągowych przed mrozem 19-01-2016

Zabezpieczenie instalacji wodociągowych przed mrozem »
W związku z trwającym okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze, przypomina Właścicielom i Zarządcą Nieruchomości o zabezpieczeniu wodomierzy głównych, przyłączy wodociągowych oraz instalacji przed ich uszkodzeniem na skutek mrozu. 
Prezentacja projektu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 01.03.16 do 28.02.17 15-01-2016

Prezentacja projektu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 01.03.16 do 28.02.17 »
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Przybliżona jest tam nowa struktura taryfowa oraz przyczyny poziomu cen i stawek opłat abonamentowych proponowanych na najbliższy okres taryfowy.