Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

kontakt telefoniczny: 75 730 35 00 lub 75 730 35 26

 

kontakt mailowy: bok@wodnik.net.pl

Siedziba BOK:

 • Mieści się przy Pl. Piastowskim 21 w Cieplicach (naprzeciwko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego),
 • pomieszczenie Biura mieści się około 150 m od byłej siedziby Przedsiębiorstwa przy Pl. Piastowskim 12,
 • zaletą obecnej lokalizacji BOK jest bezkolizyjny podjazd dla osób niepełnosprawnych

BOK przyjmuje klientów:

 • w poniedziałek od 700 do 1600
 • od wtorku do piątku od 700 do 1500

Co można załatwić w BOK?

 • zgłosić telefonicznie stan wodomierza, po czym za pośrednictwem Poczty wysyłana jest odbiorcy faktura,
 • tutaj odbiorca, który osobiście przyjdzie do Biura i poda stan wodomierza, otrzyma od ręki fakturę,
 • do Biura powinien się zgłosić Klient, który chce zawrzeć umowę o dostawę wody i odbiór ścieków, celem złożenia wniosku według wzoru dostępnego na miejscu
 • w BOK odbiorca otrzyma umowę na dostawę wody i odbiór ścieków systemem sieciowym,
 • W BOK należy zgłosić zmianę danych dotyczących odbiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny,
 • w BOK można zgłosić reklamację dotyczącą jakości wystawionej faktury i funkcjonowania wodomierza.


U W A G A:

Należności za wystawiane odbiorcy faktury można opłacić bez kosztów manipulacyjnych:

w kasie głównej Nr 1 przy Pl. Piastowskim 12,
która czynna jest w godzinach:

 • w poniedziałek          od 730 do 1500
 • od wtorku do piątku  od 730 do 1430
Protokół zdawczo-odbiorczy Protokół zdawczo-odbiorczy »
format : rtf [ 852.13 kB ]
Wniosek - wypowiedzenie umowy Wniosek - wypowiedzenie umowy »
format : doc [ 97.00 kB ]