Aktualności

data dodania : 11-10-2019

zobacz wszystkie aktualności »

ZIMA 2019/2020

ZIMA 2019/2020

APEL!

W imieniu pracowników służb Policji, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego, pracowników stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zwracamy się z apelem do mieszkańców Jeleniej Góry, aby nie pozostawali obojętni wobec osób samotnych, bezdomnych w okresie panujących bardzo niskich temperatur. Osoby przebywające w miejscach do tego nieprzystosowanych jak altanki, działki, klatki schodowe, kanały ciepłownicze i inne, narażone są na utratę zdrowia a nawet życia.

W przypadkach stwierdzenia przebywania osób w takich miejscach prosimy o niezwłoczne powiadamianie wymienionych służb w celu podjęcia działań zmierzających do zapewnienia tym osobom bezpiecznego schronienia w ogrzewalni, noclegowni czy schronisku.

Na potrzeby bezdomnych mieszkańców Jeleniej Góry w ogrzewalni i noclegowni zapewniono po 10 miejsc, natomiast w schronisku ponad 60 miejsc. Ponadto przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji mogą dotrzeć do potrzebujących i podjąć negocjacje zmierzające do skorzystania w okresie panowania niskich temperatur powietrza z bezpiecznych miejsc pobytu.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy, lub wiesz o takich osobach, zgłoś się do jednej z niżej wymienionych instytucji:

 

  •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Jelenia Góra ul. Jana Pawła II nr 7 

tel. 75 75 239 51, 

      - Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania 

        Przemocy i Uzależnieniom 

tel. 75 64 391 00,  

 

  • Straż Miejska

        Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 19

        tel. 986 lub 75 75 251 62,

 

  • Komenda Miejska Policji

Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 

tel.  997 lub 75 75 20 240;

     - Komisariat I Policji

       Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 5

       tel. 997 lub 75 75 20 150,

     - Komisariat II Policji

       Jelenia Góra Pl. Piastowski 10

       tel. 997 lub 75 75 20 064,

 

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51

tel. 75 75 260 12;

     - Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta

       Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 75 261 22,

    -  Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta 

       Jelenia Góra ul. Grunwaldzkiej 51, tel. 75 75 261 22,

    -  Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet

       Jelenia Góra ul. Wolności 180, tel.  75 75 260 12.

 

Nie bądź obojętny wobec potrzebujących!