Aktualności

data dodania : 18-05-2018

zobacz wszystkie aktualności »

Taryfy zaczną obowiązywać od dnia 26 maja 2018 r.

Taryfy zaczną obowiązywać od dnia 26 maja 2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RET.070.124.2018.PK zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Jelenia Góra wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.

Taryfa będzie obowiązywać od 26 maja 2018 r. 

Aktualizacja 21.05.2018 r.

Na podstawie Art. 24g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 328, 1566 i 2180 z późn. zm.) dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.