Aktualności

data dodania : 04-09-2017

zobacz wszystkie aktualności »

Sprzedaż pojazdu marki STAR 1142 z zabudową do przewozu wody pitnej - termin do 15.09.2017 r.

Sprzedaż pojazdu marki STAR 1142 z zabudową do przewozu wody pitnej - termin do 15.09.2017 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,

Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania następujący środek transportu:

Marka – STAR
Model pojazdu – 1142
Rok produkcji – 1995
Cena wywoławcza – 6000,00 zł netto

Pojazd można oglądać w siedzibie Działu Serwisu Technicznego, ul. Ceglana 7, 58-560 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00 w okresie od 01.09.2017r. – 15.09.2017r.
Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Serwisu Technicznego Pan Krzysztof Soból tel. 510 074 263

Oferty cenowe na pojazd prosimy składać w kwotach netto w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup pojazdu marki (należy wpisać markę pojazdu)
Nie otwierać przed dniem: 15.09.2017 r. do godz. 13.00