Aktualności

data dodania : 09-10-2018

zobacz wszystkie aktualności »

Sprzedaż pojazdu marki Peugeot Partner

Sprzedaż pojazdu marki Peugeot Partner

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania n/w środki transportu:

1. Marka – PEUGEOT
Model pojazdu – PARTNER
Rok produkcji – 1998

Pojazd można oglądać w siedzibie Działu Serwisu Technicznego, ul. Ceglana 7, 58-560 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00 w okresie od 01.10.2018r. – 31.10.2018r.

Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Serwisu Technicznego Pan Krzysztof Soból tel. 510 074 263

Oferty cenowe na pojazd prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 31.10.2018 r. do godz. 13.00

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup pojazdu marki Peugeot Partner
Nie otwierać przed dniem: 31.10.2018 r. do godz. 13.00