Aktualności

data dodania : 25-02-2019

zobacz wszystkie aktualności »

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Sudeckiej

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Sudeckiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej (działki nr 39/3 (296 m2), 43/1 (267 m2), 43/4 (42 m2), 44 (409 m2), AM 58, obręb 0028NE Jelenia Góra), o łącznej powierzchni 1 014 m2, objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00050581/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Oferty należy złożyć w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do dnia 12.03.2019 r. do godz.12:00.

Cena wywoławcza wynosi 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł) + należny podatek VAT.

Umowa na zakup nieruchomości winna być podpisana do dnia 30.04.2019 r.

Dodatkowe informacje nt. nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. 75 73 03 506.