Aktualności

data dodania : 27-04-2018

zobacz wszystkie aktualności »

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie miasta Jelenia Góra

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie miasta Jelenia Góra

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na:

1) zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze, działki nr 515/106, AM 8, obręb 0020 Jelenia Góra 3, pow. 2 990m2 (objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00096208/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem socjalno-biurowym o pow. 326,37m2, budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. 313,9m2, budynkiem magazynowym o pow. 94,04m2

Oferty należy składać w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do godz.12:00 dnia 24.05.2018r.

Cena wywoławcza wynosi 451 000,00 zł + należny podatek VAT.

Umowa na zakup nieruchomości winna być podpisana do dnia 28.06.2018r

2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze, działki nr 54/29( 138m2),54/38( 8m2),54/51( 66m2),54/53( 46m2), 54/56( 148m2),54/57( 201m2) AM 58, obręb 0028NE Jelenia Góra, łączna pow. 607m2 (objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00057151/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych).
Nieruchomość posiada nieodpłatną służebność przejazdu i przechodu na rzecz sąsiednich działek oraz dostępu do sieci ciepłowniczej na rzecz firmy eksploatującej sieć.

Oferty należy składać w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do godz.12:00 dnia 24.05.2018r.

Cena wywoławcza wynosi 117 000,00 zł + należny podatek VAT.

Umowa na zakup nieruchomości winna być podpisana do dnia 28.06.2018r

3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze, działki nr 39/3 (296m2), 43/1 (267m2), 43/4 (42m2), 44 (409m2) AM 58, obręb 0028 Jelenia Góra, łączna pow. 1014m2 (objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00050581/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych).

Oferty należy składać w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do godz.12:00 dnia 24.05.2018r.

Cena wywoławcza wynosi 525 000,00 zł + należny podatek VAT.

Umowa na nabycie nieruchomości winna być podpisana do dnia 28.06.2018r

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 75 73 03 558