Aktualności

data dodania : 25-02-2019

zobacz wszystkie aktualności »

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Krótkiej/Mrocznej

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Krótkiej/Mrocznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej/Mrocznej (działki nr 54/29 (138 m2), 54/38 (8 m2), 54/51 (66 m2), 54/53 (46 m2), 54/56 (148 m2), 54/57 (201 m2), AM 58, obręb 0028NE Jelenia Góra), o łącznej powierzchni 607 m2, objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00057151/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na rzecz sąsiednich działek oraz dostępu do sieci ciepłowniczej na rzecz firmy eksploatującej sieć.
Oferty należy złożyć w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do dnia 12.03.2019 r. do godz.12:00.
Cena wywoławcza wynosi 127 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy zł) + należny podatek VAT.
Umowa na zakup nieruchomości winna być podpisana do dnia 30.04.2019 r.
Dodatkowe informacje nt. nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. 75 73 03 506.