Aktualności

data dodania : 24-01-2017

zobacz wszystkie aktualności »

Rada Miejska Jeleniej Góry przedłużyła czas obowiązywania taryf

Rada Miejska Jeleniej Góry przedłużyła czas obowiązywania taryf

W dniu dzisiejszym na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry rozpatrywany był wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. o przedłużenie czasu obowiązywania trayf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Jelenia Góra o 1 rok tj. na okres od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 12 głosach za i 11 przeciw stosowna uchwała została podjęta. Zatem do 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku będą obowiązywać dotychczasowe ceny i stawki opłat, z którymi można zapoznać się naszej stronie internetowej: www.wodnik.net.pl/pl/woda-i-scieki