Aktualności

data dodania : 05-12-2017

zobacz wszystkie aktualności »

Przedłużenie obowiązujących taryf do dnia 10.06.2018 r.

Przedłużenie obowiązujących taryf do dnia 10.06.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) ogłasza przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Jelenia Góra na okres od 12 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.

Szczegółowy wykaz cen, stawek opłat oraz wykaz grup taryfowych znajduje się pod poniższym adresem internetowym:

wodnik.net.pl/pl/woda-i-scieki