Aktualności

data dodania : 26-01-2017

zobacz wszystkie aktualności »

Ogłoszenie - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1.03.2017 do 28.02.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 9a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2015 poz. 139, tekst jednolity) oraz Uchwały NR 273.XXXVII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia 2017 roku ogłasza przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Jelenia Góra na okres od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.