Aktualności

data dodania : 04-01-2018

zobacz wszystkie aktualności »

Komunikat o potrzebie zabezpieczenia instalacji wodociągowych przed niskimi temperaturami

Komunikat o potrzebie zabezpieczenia instalacji wodociągowych przed niskimi temperaturami

W związku z trwającym okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze, przypomina Właścicielom i Zarządcom Nieruchomości o zabezpieczeniu wodomierzy głównych, przyłączy wodociągowych oraz instalacji przed ich uszkodzeniem na skutek mrozu.

Należy zabezpieczyć instalację wodociągową poprzez:

  • zamknięcie, uszczelnienie drzwi i okien w pomieszczeniu gdzie znajduje się instalacja wodociągowa, wodomierz;
  • utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa (temperatura NIE powinna być niższa niż +4oC);
  • zabezpieczenie wodomierza izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub otuliny;
  • zamknięcie zaworów oraz odwodnienie instalacji wodociągowej wykorzystywanej tylko w okresie letnim.

Jeżeli doszłoby do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza, skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 994.