Aktualności

data dodania : 07-06-2018

zobacz wszystkie aktualności »

Informacja na temat jakości wody - maj 2018

Informacja na temat jakości wody - maj 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o w Jelenia Górze, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, informuje, że:

1. Wartość parametryczna radonu w wodzie produkowanej przez Zakład Produkcji Wody „Grabarów” wynosi odpowiednio dla dwóch prób wody pobranych w jednym czasie 169,6 Bq/l i 201,8 Bq/l i przekracza dopuszczalną wartość parametryczną wynoszącą 100 Bq/l. Kopia sprawozdania z badania została przedstawiona w załączeniu.

2. Jednocześnie informujemy, że cały czas prowadzone są działania służące zmniejszeniu wartości parametrycznej radonu. Opracowana „Koncepcja rozwiązania problemu radonu na ujęciu w Grabarowie dla miasta Jelenia Góra” będzie przedmiotem działań inwestycyjnych Spółki w najbliższym czasie.

3. Zawartość radonu w wodzie będzie w dalszym ciągu monitorowana zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.